Vloženo: 03.06.2024

28.6. – 3.7. 2024
19.8. – 23.8.2024

Vloženo: 03.06.2024
Datum události:
18.06.2024

Pozvánka
na členskou schůzi
družstva

která se bude konat v místnosti družstva
v úterý 18.6. 2024 v 18:30 hodin

Program:
1. Informace o činnosti výboru
2. Rekapitulace Zprávy o hospodaření družstva za rok 2023
3. Účetní uzávěrka za rok 2023
4. Zálohy na služby a FO pro rok 2024
5. Plánované akce 2024-2025

V Praze, 2.6.2024

Vloženo: 06.06.2021

Děkujeme firmě Výtahy Ctibůrek za dokončení rekonstrukce výtahu v smluvním termínu!

Vloženo: 19.08.2018

Pražská teplárenská a.s. prostřednictvím fy Termonta Praha
provedla v našem domě nahrazení výměníkové stanice
za novou v rámci přechodu celé oblasti P7 z parovodního systému na horkovodní.
Od 1.6.2017 do 20.6.2017 byl omezen vjezd do domu z důvodu výměny připojovacího potrubí.
První topnou sezonu s novým úsporným teplonosným médiem máme úspěšně
za sebou.

Vloženo: 06.05.2015

Dne 27.4. 2015 byly zahájeny práce na opravách balkonů ve dvoře.
Práce probíhají podle plánu a měly by být dokončeny v týdnu 1.6 - 7.6.
Zároveň budou opraveny římsy střechy nad teresami ve dvoře a balkon v 2 patře nad průjezdem.

V připadě problémů s pracovníky stavby volejte pana Tomiče - telefon je na nástěnce v domě.

Děkujeme,
představenstvo,
Zikmund

Vloženo: 12.11.2014
Datum události:
24.11.2014

DNE 24.11. OD 8:00 DO 12:00 HOD

BUDOU V DOTČENÝCH BYTECH PROVÁDĚNY OPRAVY NA RADIÁTORECH.

ZÁROVEŇ V TUTO DOBU
BUDE OPDOJENA
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE A
NEPOTEČE TEPLÁ VODA ,

DOTAZY SMĚŘUJTE NA f. CALIBER,
PAN SÝKORA: 604 622 655

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Za představenstvo,
Zikmund

Vloženo: 01.09.2014

V současnosti probíhají zednícké opravy a malířské práce ve sklepích, úklidové komoře a byl vyklizen prostor bývalé strojovny, kde byl zřízen sklad pro technické zázemí družstva (nářadí, sekačka atd).

Za představenstvo,
Zikmund

Vloženo: 17.03.2023
Datum události:
30.03.2023

Pozvánka na
členskou schůzi
družstva
která se bude konat v místnosti družstva
ve čtvrtek 30.3. 2023 v 19 hodin
Program:
1. Informace o činnosti výboru 2021-2022
2. Schválení účetní uzávěrky za rok 2022
3. Změny v evidenci členů družstva
4. Plánované akce na rok 2023

Vloženo: 03.04.2019

Pozvánka na
členskou schůzi
družstva
která se bude konat v místnosti družstva
ve středu 17.4.2019 v 19 hodin

Vloženo: 15.02.2019

Členská schůze se bude konat v místnosti družstva
v úterý 26.2.2019 v 19 hodin
Program:
1. Hospodaření družstva v roce 2016 a 2017
2. Plány pro rok 2019-2020, výměna výtahu
3. Různé
V Praze dne 15.2.2019

Za představenstvo,
Zikmund

Vloženo: 12.11.2014

K datu 12.11. 2014 byla repasována okna v těchto bytech:
- p.Ježková
- Ing. Kynos
- p. Hesterin
- arch. Bečvář
- p.Šmuková
- Ing.Kneř
- p. Černý
- Ing. Peterková

a v prostorech schodiště.

V dalších bytech (jm. MUDr. Sládkové a p.Rejmontové)
bude probíhat repase dle dohody s lakýrníky v příštím roce.
Pan Týc všem osobně zavolá
a domluví se na termínu a postupu prací.

Za předsavenstvo,
Zikmund

Vloženo: 05.09.2014

Termín členské schůze, na které budou schváleny nové stanovy bude upřesněn v nejbližsí době.
Velice pravděpodobně v polovině října 2014.

Za představenstvo,
Zikmund

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687