Informační deska

OPRAVY BALKONŮ

Dne 27.4. 2015 byly zahájeny práce na opravách balkonů ve dvoře.
Práce probíhají podle plánu a měly by být dokončeny v týdnu 1.6 - 7.6.
Zároveň budou opraveny římsy střechy nad teresami ve dvoře a balkon v 2 patře nad průjezdem.

V připadě problémů s pracovníky stavby volejte pana Tomiče - telefon je na nástěnce v domě.

Děkujeme,
představenstvo,
Zikmund

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687