Informační deska

PŘECHOD Z PAROVODU NA HORKOVOD

Pražská teplárenská a.s. prostřednictvím fy Termonta Praha
provedla v našem domě nahrazení výměníkové stanice
za novou v rámci přechodu celé oblasti P7 z parovodního systému na horkovodní.
Od 1.6.2017 do 20.6.2017 byl omezen vjezd do domu z důvodu výměny připojovacího potrubí.
První topnou sezonu s novým úsporným teplonosným médiem máme úspěšně
za sebou.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687