Informační deska

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Členská schůze se bude konat v místnosti družstva
v úterý 26.2.2019 v 19 hodin
Program:
1. Hospodaření družstva v roce 2016 a 2017
2. Plány pro rok 2019-2020, výměna výtahu
3. Různé
V Praze dne 15.2.2019

Za představenstvo,
Zikmund

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687