Informační zpravodaj 2024

Členská schůze 18.6.2024

Datum události: 

18.06.2024

Pozvánka
na členskou schůzi
družstva

která se bude konat v místnosti družstva
v úterý 18.6. 2024 v 18:30 hodin

Program:
1. Informace o činnosti výboru
2. Rekapitulace Zprávy o hospodaření družstva za rok 2023
3. Účetní uzávěrka za rok 2023
4. Zálohy na služby a FO pro rok 2024
5. Plánované akce 2024-2025

V Praze, 2.6.2024

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687